Documenten

De gemeente Lelystad kent verschillende soorten documenten. Deze documenten zijn openbaar en te raadplegen. In de linker kolom  vindt u een overzicht.

De documenten zijn op jaar en vervolgens maand basis toegankelijk.

U kunt ook middels een zoekopdracht in de rechter bovenhoek op basis van een tekst zoeken in de documenten. Met de functie "Geavanceerd zoeken" kunt u de zoekopdracht verfijnen.

 

Hier vindt u de Collegebesluiten.

Hier vindt u de Beleidskadernota's.

Hier vindt u de rekenkamer onderzoeken.

Hier vindt u de begrotingsapp

Hier vindt u het Nieuwsoverzicht.

Formats:

Amendement

Motie

Motie vreemd