Bestuurlijke informatie gemeente Lelystad

Uitzending

you-tube2 twitterraad facebook-raad gast-van-de-raad agenda abonnement burgerinitiatief

Afscheid en nieuw begin...in één week

Na een mooie avond op 27 maart met waardige afscheidsspeeches, maken wij ons op om donderdagavond 29 maart de nieuwe gemeenteraadsleden van de 14 politieke partijen officieel te benoemen. Ook hierbij bent u van harte welkom, tijden en programma vindt u bij het kopje 'vergaderingen' op deze site.

impressie afscheid raadsleden d.d. 27.03.2018 via Omroep Flevoland https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/158514/raadsleden-nemen-afscheid-van-politiek


Informateur nieuwe gemeenteraad

De gemeenteraad van Lelystad (in wording) verwelkomt Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht, als informateur om gesprekken te houden met alle fracties om mogelijke samenwerking te verkennen. Welkom Wouter!

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 Lelystad

https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2018/Maart/Uitslag-gemeenteraadsverkiezingen-Lelystad-2018.html

Noot: Dhr. Jop Fackeldey (PvdA) tekende na de openbare verkiezingsuitslag, op 23 maart 2018, een afstandsverklaring en keert niet terug in de raad. Dhr. B. Belhaj (uiteraard ook PvdA) is het eerstvolgende raadslid dat dan benoemd wordt.

 

Foto impressie van de verkiezingsavond

foto-21-3-1   foto-21-3-2  foto-21-3-4

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 informatie

Hoe gaat het verder nà de verkiezingen? handreiking proces 'na de verkiezingen...' en handreiking proces 'coalitievorming'

Alle informatie over stemmen in Lelystad gemeenteraadsverkiezing 21 maart as.: www.lelystad.nl/verkiezingen

Lijstnummers en kandidaatlijsten bekendgemaakt:  https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2018/Februari/Kandidatenlijsten-en-lijstnummers-gemeenteraadsverkiezingen-vastgesteld.html

 

Kennisplatform

Graag informeren we u over een belangrijk nieuw kennisplatform. Dit platform heeft tot doel politieke partijen en (potentiële) kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad van Lelystad te informeren en te inspireren.

De informatie op deze site is bedoeld voor (nieuwe) politieke partijen, voor hun programmacommissies, bij het opstellen van het partijprogramma. Het dossier is ook bedoeld voor nieuwe mensen op de kieslijst om bekend te raken met (de inhoud van) het raadswerk. Het biedt een overzicht van besluiten van de huidige raad en geeft informatie over de ontwikkeling van Lelystad.

Waar moet u zijn? https://www.lelystad.nl/kennisplatform

Vragen over dit kennisplatform, meer weten over de verkiezingen in 2018? Laat het weten aan de Griffie, via griffie@lelystad.nl of bel met één van onze raadsadviseurs tel. 06-81932595

 


                                                             

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Vergaderingen